Kita semua perlu menetapkan matlamat yang dapat mengarah kita untuk membuat keputusan kewangan peribadi. Berikut adalah sepuluh had kewangan peribadi yang boleh diterima dan/atau diubah oleh anda mengikut kesesuaian anda. Jalan kepada kebahagiaan dan kebebasan kewangan sememangnya di tangan anda!

(English Versio