Apakah yang boleh dikategorikan sebagai penipuan kewangan? Mengikut Bank Negara Malaysia, penipuan kewangan boleh didefinisikan sebagai aktiviti yang mengandungi unsur tipu helah melibatkan transaksi kewangan dengan sengaja untuk menguntungkan individu/organisasi dan merugikan mangsa. Terdapat