Pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang berkelayakan kini boleh membuat pelaburan dalam dana unit amanah yang ditawarkan oleh Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang diluluskan oleh KWSP menggunakan saluran layan diri dalam talian i-Invest m