Islam mempunyai konsep kekayaan, pemilikan dan pembahagian yang unik. Menurut Islam, kekayaan bukannya sekadar harta duniawi tetapi mempunyai nilai yang lebih besar. Ia sepatutnya diperoleh melalui usaha, dilaburkan dan dibelanja dengan cara yang betul dan memberi manfaat kepada individu tersebut, keluarganya dan masyarakat sejagat. Ganjaran yang akan diperoleh pula akan merangkumi duniawi dan juga ukhrawi. (Original article in English)

Antara salah faham yang biasa didengari adalah Islam merupakan agama yang memandang serong atas pengumpulan harta antara Muslim dan juga ahli agama.

Sebenarnya, Islam menggalakkan semua umat Muslim mengumpul harta jika tertakluk kepada tiga perkara berikut;

1. Kekayaan mesti diperolehi dengan jujur dan dari sumber yang sah.

2. Kekayaan perlu diurus dengan amanah dan memanfaatkan bukan sekadar pemilik dan keluarganya, tetapi kepada masyarakat sekelilingnya.

3. Kekayaan tidak menjauhkan diri seseorang Muslim dari agamanya.

Konsep Kekayaan Dalam Islam

Menurut konsep Islam,  kekayaan didefinisikan sebagai endowmen ataupun rezeki dari Allah dan manusia bertindak hanya sebagai penjaga harta di muka bumi ini. Kurniaan ini perlu diperoleh dengan titik peluh dan ia seharusnya tidak diselewengkan, dimusnahkan, dibazirkan atau dibiar begitu sahaja. Pemilikan dua hala ini yang menjadi panduan agar sifat tamak atau zalim dapat dibuang dan kita harus sedar bahawa ia bukan milik mutlak.

Islam juga mengajar agar kekayaan yang dijana ini perlu diberikan kepada individu atau organisasi yang lebih memerlukan melalui zakat dan secara langsung dapat membantu masyarakat setempat.