Pendidikan pengurusan kewangan menjadi salah satu bidang yang sepatutnya diterokai dengan lebih mendalam