Pengurusan kewangan yang berkesan daripada usia muda mampu menjamin masa depan yang lebih stabil.