Apakah itu Dana Dagangan Saham, atau lebih dikenali sebagai Exchange Traded Fund (ETF)? Apakah kebaikan dan keburukan melabur ke dalam instrumen ETF ini? Adakah disarankan pelaburan ETF dibuat di dalam atau luar negara? (Original article in English)

Apakah itu Dana Dagangan Saham ataupun ETF?

ETF tersenarai di dalam pasaran saham. Dengan ETF, anda dapat membeli sejumlah saham/bon/pelaburan lain yang merangkumi sesebuah indeks.

Authorized Participant (AP), ataupun Market Maker adalah entiti yang membuat dan menyelia jual beli unit ETF.

  • Dalam pembuatan ETF, AP akan membeli semua sekuriti yang terkandung di dalam ETF mengikut peratusan/jumlah tertentu. “Bakul” hasil pembelian ini akan ditukar dengan badan entiti yang menyelia ETF untuk membuat unit-unit ETF.
  • Sama juga dalam hal penjualan di mana untuk menjual ETF, AP akan mengumpul sejumlah unit ETF untuk menukar “bakul” yang anda beli ini ke dalam nilai sekuriti lain.

Kelebihan dan Keburukan ETF

Kebaikan ETF

  • Anda mampu mendiversifikasikan pelaburan anda dengan hanya satu pembelian yang merangkumi kelas aset berbeza dan juga diversifikasi dari segi geografi.
  • Jual beli ETF boleh dilakukan pada bila-bila masa dan juga serta merta (jika ada pembeli/penjual) apabila pasaran saham dibuka.
  • Fi atau caj yang murah berbanding saham amanah (unit trusts).
  • ETF mampu membayar dividen yang secara majoritinya bebas cukai (di negara yang mempunyai cukai pendapatan melalui pelaburan) sehinggalah anda menjualnya.

“Selepas saya mati, saya akan meletakkan wang saya ke dalam dana indeks yang mudah, murah dan mengikut prestasi 500 syarikat terbesar di Amerika – juga dikenali sebagai S&P 500. Saya percaya bahawa keputusan jangka masa panjang melalui polisi ini akan lebih baik dari yang diperolehi oleh kebanyakan pelabur – sama ada dana persaraan, institusi kewangan atau individu – yang mendapatkan khidmat pengurus kewangan yang mahal” – Warren Buffett

Keburukan ETF

  • Walaupun ciri ETF adalah berdiversifikasi, ia masih boleh naik dan turun dengan mendadak tambahan apabila ETF yang dipilih fokus kepada sektor/industri tertentu.
  • Walaupun mempunyai fi yang lebih rendah (di Malaysia) berbanding saham amanah, anda masih dikenakan caj broker dan caj lain yang boleh bertambah jika anda melakukan banyak transaksi.
  • Anda mungkin menghadapi kesulitan dalam jual beli ETF kerana ia tidak didagangkan dengan kerap berbanding saham lain.
  • ETF luar negara masih dikenakan cukai (ETF Amerika Syarikat mengenakan cukai sebanyak 30% untuk dividen).

Bagaimanakah Caranya Untuk Membeli ETF di Malaysia?

Anda akan dikenakan caj sama seperti jual beli saham apabila membeli ETF, termasukah komisyen broker, duti setem dan fi clearing.

Seperti saham, ETF dijual beli