Menyewa atau membeli rumah adalah dilema biasa bagi kebanyakan orang terutamanya untuk golongan muda. Kenali kebaikan dan keburukan antara kedua-dua pilihan ini. (Original article in English)

Untuk kebanyakan pasangan muda, selain dari memulakan keluarga, memiliki rumah adalah keutamaan utama dalam senarai. Tetapi, adakah patut menyewa atau beli?

Untuk perbandingan, katakanlah dengan memiliki rumah sehingga persaraan yang bukan untuk tujuan pelaburan. Untuk perbincangan ini, kita akan membahagikan tempoh masa kepada tiga iaitu tempoh permulaan, tempoh pertengahan dan tempoh akhir iaitu tahun persaraan. Jadi, apakah kebaikan dan keburukan menyewa dengan membeli rumah?

Kebaikan dan Keburukan pada Tempoh Permulaan

Jika anda hendak membeli rumah, anda perlu menyediakan duit muka selalunya sebanyak 10% hingga 20%. Duit muka yang lebih tinggi bermakna anda akan membayar duit rumah bulanan yang lebih rendah dan ianya idea yang bernas. Bayaran duit muka sebanyak 10% untuk hartanah harga pertengahan bersama tanah di Lembah Klang boleh mencecah sebanyak RM 55,000 hingga RM 95,000 hari ini. Bayaran 20% pula boleh mencecah RM 100,000.

Untuk pembelian rumah, kos untuk pemilikan tidak terhenti di situ. Terdapat kos lain yang perlu ditanggung seperti fi guaman pembelian dan duti setem, fi penilaian, fi guaman untuk peminjaman dan duti setem serta lain-lain lagi. Tidak lupa juga akan kos insurans peminjaman rumah dan kos untuk proses pemindahan nama. Jika diku